Religious musical instruments for meditation

Życie w harmonii – uzdrawiający wpływ wibracji

Ucho człowieka jest wrażliwe jedynie na ułamek spektrum częstotliwości, które nas otaczają.  Pomimo tego, wywołują one w człowieku mocne zmiany na poziomie psychicznym, jak i fizycznym. Dźwięk w celach leczniczych był wykorzystywany od tysięcy lat. W przedbuddyjskiej, himalajskiej tradycji Bon Po, do celów terapeutycznych wykorzystywano misy tybetańskie. Te zagadkowe instrumenty wykorzystywane są do dziś nie […]