O mnie

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Pisanie jest pasją, sposobem na wyrażanie myśli. Pisanie jest możliwością przelania słów, podzielenia się „tym” co siedzi w naszej głowie.

 

„Każdy ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów bez ingerencji oraz do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice.”

Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

8 comments on “O mnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.